KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri Koruma Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamızın amacı Sosyal Sorumluluk Platformu ’nun tâbi olduğu ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standartların gereklerini yerine getirmekten, ortak çalışılan kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak, iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliğini tehdit edebilecek vakaları engellemek veya hasar riskini minimize etmektir.

Platformu kullanan kişi, kurum veya kuruluşlara ait istemcilerin donanımlarından ve yazılımlarından kaynaklanan güvenlik sorunları bu politikanın kapsamında değildir.

Sorumluluk

Platformumuzun kullanıcılarının bilgi varlıklarına yönelik risklerin bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve koruma sistemlerinin aktif ve en üst seviyede tutulmasından sorumludur.