Güvenli Gıda Çocuklara Emanet

Güvenli Gıda Çocuklara Emanet
Güvenli Gıda Çocuklara Emanet

Ankara Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamındaki projesi ''Çocuk Fahri Gıda Müfettişliği'' projesinin destekçilik anlaşması 9 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirildi. İmza töreni  Sosyal Sorumluluk Platformu Yürütme Komisyonu Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan,Fahri Gıda Müfettişleri Derneği Başkanı Hakan Yüksel ile proje destekçilerinden 3DComnet firması sahibi Yusuf Çal'ın katılımıyla gerçekleşti.

İmza töreninde konuşma yapan dernek başkanı Hakan Yüksel, halihazırda yetişkin fahri gıda müfettişlerinin katılımlarıyla gerçekleştirmekte oldukları gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik gönüllü faaliyetlerine proje kapsamında eğitilen çocukları da dahil etmeyi amaçladıklarını söyledi. Çocukların hem mevcut durumda müşteri olduklarını hem de gelecekte gıda sektörü için potansiyel işletmeci, çalışan veya denetimci olduklarını ifade eden Yüksel, proje kapsamında çocuklara verilecek eğitimlerde kullanılmak üzere hazırlanacak eğitim videolarının destekçiliğini üstlenen 3D Comnet firmasına da teşekkürlerini bildirdi. Projenin diğer destekçisi Uzman Dr. Buğra Buyrukçu tarafından fahri gıda müfettişliği eğitimlerine katılan 10 çocuğun sağlıklı beslenme ve obezite ile ilgili birebir bilgilendirileceği ve vücut analizlerinin yapılacağı açıklandı.

Bu destekçilik anlaşması ile birlikte platformdaki 28 projeden dördüne finansal destek bulunurken, Sosyal Sorumluluk Platformu Yürütme Komisyonu Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan, sivil toplum kuruluşlarının diğer 24 projesi için de www.sosyalsorumluluk.org.tradresinden yayın yapmakta olan platformun internet sitesi üzerinden hem destekçi hem de gönüllü arayışlarına devam ettiklerini duyurdu.